Flushing av automatgir

Unngå girkassehavari!

Girkasseolje er noe du bør skfite på 60 000 km intervall, ved vanlig kjøring.

Men det sier seg selv, at det ikke er all olje som blir skiftet, da det sitter en del i systemet. Skal en få byttet all olje, samt få ut alt av smuss og partikler, anbefaler vi at du flusher systemet. Dette innebærer en gjennomspyling av systemet i girkassen med ny olje, til vi får ut alt av partikler og gammel olje.

Flushing av automatgir vil også være forebyggende med tanke på girkassehavari.

Dersom automatgirkassen havarerer, vil dette føre til enorme reparasjonskostnader.

Derfor vil denne tjenesten være både forebyggende og kostnadsbesparende.