Vedlikehold av bremser

Når sjekket du bremsene sist?

Hver vinter blir norske veier saltet. Dette medfører at vi som bileiere får store mengder salt på bilen. Videre vil dette kunne føre til at bremsesystemet kan sette seg fast og risikerer farlige trafikksituasjoner. I tillegg kan dette selvsagt også medføre store reparasjonskostnader.

For å være sikker på at bremsene fungerer så optimalt som mulig, anbefaler vi en årlig bremseservice. En slik service innebærer at vi demonterer, renser og smører alle bremser på bilen din.

Bremser er det viktigste verktøyet du har for å forhindre ulykker og farlige situasjoner. Sørg derfor for å holde bremsene dine ved like.

Hvor lenge tør du vente?